مقبل اصفهانی

مقبل اصفهانی

آقامحمّد شیخا متخلّص به مقبل اصفهانی (م. 1157 ق.) از شاعران متعهّد و معتقد شیعی، واقعه‌سرا و مرثیه‌سرای اهل بیت (ع) بود.

کتاب های مقبل اصفهانی

وحی بر توفان