رکسانا ایور

رکسانا ایور

رکسانا ایور، داور ادبی ایرانی متولد سال 1361 است. ایشان در حوزه داستان کوتاه، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی نیز فعالیت دارند.

کتاب های رکسانا ایور

اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند