محمد بویری زادگانی

محمد بویری زادگانی

محمد بویری زادگانی داستان نویس ایرانی و متولد سال 1378 می باشد. ایشان بیشتر در زمینه های اجتماعی، معضلات اجتماعی، به برخی از موضوعات فلسفی و روانشناختی هم اشاره می‌کند که به خودی خود می‌تواند مخاطب را به فکر فرو ببرد.

کتاب های محمد بویری زادگانی

افکار یک کارتن خواب