جین فریدمن

جین فریدمن

جین فریدمن (زاده 21 سپتامبر 1968 در لندن) جامعه شناس انگلیسی و فرانسوی و محقق روابط بین الملل است. وی به دلیل تحقیقات خود در زمینه مسائل مربوط به جنسیت، خشونت، درگیری و مهاجرت، از جمله خشونت جنسی و جنسیتی در درگیری های مسلحانه و علیه مهاجران و پناهندگان مشهور است. تحقیقات او به عنوان مثال متمرکز شده است. در مورد خشونت در جمهوری دموکراتیک کنگو و پناهندگان جنگ داخلی سوریه. او "تجربیات مهاجرت اجباری زنان، ناامنی هایی که با آن روبرو هستند و موانعی که برای حفاظت کامل از زنان وجود دارد را بررسی می کند."

کتاب های جین فریدمن

فمینیسم