هادی جعفری امان آبادی

هادی جعفری امان آبادی

هادی جعفری امان آبادی (متولد ۱۳۴۲ در تهران) پژوهشگر، فیلسوف ــ شاعر، و دانش‌آموخته‌‌ی دکترای فلسفه دین (۱۳۹۶) در پژوهشگاهِ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش‌های او در حوزه‌ی شعر و مثنوی‌سرایی (مثنوی و شعرِ فلسفی ـ انسان‌شناختی) و فلسفه‌ی افلاطون است.

کتاب های هادی جعفری امان آبادی

مثنوی آدم ها


مثنوی آدم ها (دفتر دوم)


پرتوی بر پولیتیای افلاطون


مثنوی آدم ها