چارلز راکرافت

چارلز راکرافت

چارلز فردریک رایکرافت (9 سپتامبر 1914 - 24 مه 1998) روانپزشک و روانکاو انگلیسی بود. او در دانشگاه کالج لندن پزشکی خوانده و مدت کوتاهی به عنوان روانپزشک در بیمارستان مادسلی کار کرده است. او در بیشتر دوران حرفه ای خود یک مشاوره روانپزشکی خصوصی در لندن داشت. او نویسنده تعدادی کتاب قابل توجه از جمله فرهنگ لغت انتقادی روانکاوی (1968) ، معصومیت رویاها (1979) و روانکاوی و فراتر از آن (1985) بود.

کتاب های چارلز راکرافت

ویلهلم رایش