ماری لوئیز فن فرانتس

ماری لوئیز فن فرانتس

ماریا لوییز وان فرانتس زاده ۴ ژانویه ۱۹۱۵ و درگذشته ۱۷ فوریه ۱۹۹۸ یک نویسنده و روانشناس سوییسی بود. وی مکتب کارل یونگ را دنبال می‌نمود. کتاب جام افسانه‌ای حاصل کار مشترک وی و اما یونگ بوده‌است.

کتاب های ماری لوئیز فن فرانتس

چهار مقاله یونگی


تا ابد جوان


سایه و شر در افسانه ها


تعبیر قصه های پریان


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد