والوری لی شیفر

والوری لی شیفر

والوری فعالیت خلاقانه خود را در سال 1989 به عنوان توسعه دهنده محصول و خریدار لوازم جانبی عروسک آغاز کرد. او در بسیاری از زمینه های شرکت از جمله بازاریابی کاتالوگ، روابط عمومی، رویدادهای خاص و خدمات خلاق کار کرد. در سال 1994، والوری یک آژانس خلاق کوچک را راه اندازی کرد. او علاوه بر نوشتن، کتابهای آموزشی متعددی را برای خوانندگان تألیف کرده است. والوری در یک انبار دخانیات تبدیل شده در روستای ویسکانسین به همراه همسرش زندگی می کند.

کتاب های والوری لی شیفر