جورج ویچمن

جورج ویچمن

جورج ویچمن (Jörg Wichmann) (1958 - 2020) با خانواده خود در حومه شهر کلن آلمان زندگی می کرد و در آنجا تمرینات هومیوپاتی خود را انجام می داد و در مدرسه هومیوپاتی برگشیچن (دارای مجوز SHZ) تدریس می کرد. او یکی از بنیانگذاران گواهینامه هومیوپاتی بنیاد (SHZ) بود.

کتاب های جورج ویچمن

راز نقل های کوچک