علی اکبر فرج

علی اکبر فرج

علی اکبر فرج نویسنده ایرانی متولد سال 1369 است. از نظر ایشان دلیل شکست افراد در دیجیتال مارکتینگ عدم داشتن استمرار است. اگر قسمت های مختلف کسب و کار خود را بطور مرتب با ایده ها و راهکارها بهینه سازی کنید، می توانید در دیجیتال مارکتینگ موفق باشید.

کتاب های علی اکبر فرج

ماراتون سئو