سیدحسین فلاح زاده

سیدحسین فلاح زاده

سیدحسین فلاح زاده نویسنده ایرانی متولد سال 1342 و عضو هیات علمی تمام وقت گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع) می باشد. ایشان دارای تحصیلات حوزوی است.

کتاب های سیدحسین فلاح زاده