قاسم اخوان نبوی

قاسم اخوان نبوی

قاسم اخوان نبوی نویسنده ایرانی متولد سال 1346 می باشد. مدرک تحصیلی ایشان عضو هییت علمی گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واستادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی می باشد.

کتاب های قاسم اخوان نبوی

مسئله آفرینش