عمیر رضایی

عمیر رضایی

عمیر رضایی متولد سال 1375، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های عمیر رضایی

مستند می گویم دوستت دارم