محمدبن سلیمان تنکابنی

محمدبن سلیمان تنکابنی

محمد بن سلیمان تُنِکابُنی(۱۲۳۴ یا ۱۲۳۵- ۱۳۰۲ق)، از عالمان شیعه قرن سیزدهم و چهاردهم قمری است، که آثاری در فقه، تفسیر، رجال و... نگاشته است، مهمترین اثر او قصص العلماء است که شرح حال ۱۵۳ تن از عالمان شیعی را در بردارد، این کتاب بارها به چاپ رسیده است.
تنکابنی نزد سید ابراهیم قزوینی، محمد حسن نجفی و... شاگردی کرد، وی با سید محمد باقر خوانساری هم مباحثه بود.

کتاب های محمدبن سلیمان تنکابنی

قصص العلماء