نیل کی گای

نیل کی گای

نیل کی گای (Neil K. Guy) نویسنده  عکاس و مشاور رایانه است. وب سایت وی ، www.photonotes.org ، یک منبع آنلاین برای اطلاعات عکاسی دیجیتال است. او در ونکوور، بریتیش کلمبیا زندگی می کند.

کتاب های نیل کی گای

فرهنگ توصیفی عکاسی