فرزانه فخریان

فرزانه فخریان

فرزانه فخریان متولد سال 1365، دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، کارشناس ارشد زبان شناسی و دانشجوی دکترای زبان شناسی بوده و مسلط به زبان های روسی و انگلیسی و اسپانیایی است. در کارنامه فخریان سوابق اجرایی چون: مدیر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل بنیاد شعر و ادبیات داستانی و انتشارات عصر داستان، مشاور توسعه و برنامه ریزی فرهنگی انتشارات علمی وفرهنگی، مدیر امور کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی دیده می شود.

کتاب های فرزانه فخریان

بچه های کاغذی