تقی پورنامداریان

تقی پورنامداریان

تقی پورنامداریان (متولد ۱۳۲۰ خورشیدی در همدان) شاعر ایرانی و استاد ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش‌های وی بیشتر در حوزهٔ نقد و تفسیر شعر هستند.

کتاب های تقی پورنامداریان

خانه ام ابری است


گمشده لب دریا


در سایه آفتاب


عقل سرخ


رهروان بی برگ


سفر در مه