هاشم رضی

هاشم رضی

هاشم رضی (1303در تهران) ایران شناس، نویسنده و مترجم ایرانی. رضی بیش از ۲۰ کتاب تألیفی دارد. هاشم رضی از پژوهشگران در حیطهٔ تاریخ زردشتیان است و کتاب ها و تحقیقات بسیاری در این زمینه دارد.

کتاب های هاشم رضی

روانکاوی برای همه


ازدواج مقدس


آیین زروانی


حکمت خسروانی


آموزش خط میخی


دین و فرهنگ ایرانی


آیین مهر