مهین سمواتی

مهین سمواتی

 مهین سمواتی، متولد ۱۳۳۹، همدان، کارشناسی حقوق
خدا من را به یک خانواده عشق امام حسینی و پاتوق دار داد.
در دو حیاط تودرتوی بزرگ با عموها و پدربزرگم زندگی می کردیم و بزرگ شدم. پدربزرگم شاعر و عارف به نامی بود تحت تاثیر این پدربزرگ ازهمان کودکی به متل و کتاب قصه علاقمند شدم و هر نوشته ای پیدا می کردم می خواند.
تا سن سی و شش سالگی مرتب کتاب می‌ خواندم و بصورت پراکنده شعر وداستان می نوشتم. فعالیت ادبی خودم را بصورت جدی از سی و هفت سالگی آغاز کردم ابتدا با شعر و بعد داستان کوتاه.
فعالیتم با کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بعنوان مربی ادبی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد.
هفت کتاب منتشر شده دارم وپنج کتاب زیر چاپ است.

کتاب های مهین سمواتی

بدون ریش و سبیل مرد شدم