لینا ملکمیان

لینا ملکمیان

لینا ملکمیان متولد 1315، نویسنده، مورخ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ایرانی‌ست.

کتاب های لینا ملکمیان

نسل کشی ارامنه