حمیده جوانشیر

حمیده جوانشیر

حمیده جوانشیر (1873 - 1955) با نام کامل حمیده احمد بیگ قیزی جوانشیر حمیده جوانشیر نوه ابراهیم خلیل جوانشیر و فرزند ارشد احمد بیگ جوانشیر مورخ آذری، مترجم و افسر ارتش امپراتوری روسیه بود. وی با خانواده آموزگار روسی آشنا شد و در سن ۱۴ سالگی، با ادبیات اروپایی و اسلامی آشنایی پیدا کرد، به زبان روسی و فرانسوی روان صحبت می‌کرد.

کتاب های حمیده جوانشیر

حادثه همزاد من است