علی محمدی هوشیار

علی محمدی هوشیار

علی محمدی هوشیار در پنجمین روز فروردین سال 1362 در شهر زنجان به‎ ‎دنیا آمد. بعد از اتمام دوره راهنمایی، در سال 1376 وارد حوزه علمیه‏‎ امام صادق (ع) ‎زنجان شد. در این ایام از محضر اساتیدی همچون؛ آیت الله خاتمی، آیت الله ناصری، استاد علوی، استاد مصطفوی و سایر اساتید بهره برده و در کنار تحصیلات حوزوی، به طور چشمگیری به مطالعه آثار بزرگان و اندیشمندان، در حوزه علوم مختلف دینی همت گمارد که در این میان انس و الفت او با کتابهای شهید آیت الله مطهری بیشتر بود. آشنایی وی با برخی از اساتید، بر حجم علاقه او به ادبیات فارسی و نویسندگی افزود. او در این مقطع همه هم و غمش را به پژوهشی پیرامون آسیب شناسی موسیقی معطوف کرد و اگرچه نوشته‌های او در آن زمان مناسب چاپ نبود؛ ولی چندی بعد با چاپ اولین کتابش، وارد وادی نوشتار و پژوهش علمی شد. پس از ورود به حوزه علمیه قم، در محضر حضرات اساتید؛ عندلیب همدانی، شاهرودی، موسوی تهرانی، علیدوست و احمدعابدی تلمذ کرد.‏
هم اکنون، پس از 23 سال گذران عمر در حوزه علوم دینی، بیش از 10 کتاب و چندین مقاله علمی را به رشته تحریر درآورده و در حال حاضر در کنار تحصیل علوم حوزوی در شهر مقدس قم(درس خارج فقه و اصول)، مشغول به نقد و بررسی مدعیان معنویت و  مهدویت می باشد.

کتاب های علی محمدی هوشیار

پرچم های تاریکی


دکان های کاغذی