آن استریبلینگ

آن استریبلینگ

آن استریبلینگ موسس و مدیر Stribling-Uss Associates است. این موسسه خدمات مشاوره، نوشتن و ویرایش را برای ناشرانی که مایل به ارائه محتوای قوی و استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی به مدارس ایالات متحده و بین المللی هستند، ارائه می دهد. آن یک ویرایشگر و ناشر مجرب است.

کتاب های آن استریبلینگ