بروس فیشر

بروس فیشر

بروس فیشر، (1931-1998) نزدیک به 25 سال پیش مدل بازسازی طلاق را توسعه داد. موسس و مدیر مرکز یادگیری روابط خانوادگی (بولدر، کلرادو) بود. او شخصاً هزاران نفر از افراد و درمانگران را در این روش آموزش داد و زندگی صدها هزار نفر را در سراسر جهان غنی کرد. درمانگر محبوب طلاق، نویسنده، معلم، عضو بالینی انجمن آمریکایی ازدواج و خانواده درمانی بود.

کتاب های بروس فیشر

بازسازی زندگی پس از طلاق