یوتا دی بلومه

یوتا دی بلومه

من تمام زندگی خود، بدن و روح خود را وقف ارتباطات و روابط کرده ام: رابطه بین شرکت ها و مشتریان آنها، رابطه مدیران و تیم آنها، رابطه بین همکاران و عاشقان و به ویژه رابطه با خود ما - همچنین در ارتباط با چشم انداز ما. از نظر حرفه ای، به عنوان یک روانشناس فارغ التحصیل با تقریباً 10 سال سابقه فروش و مدیریت در صنایع مختلف، من در اوایل دهه 90 با NLP تا سطح مربی برخورد کردم. علاوه بر پخش زنده متعدد در WDR 5 (رادیو) و نشریات مختلف کتاب از سال 2002 با موضوع ارتباطات و روابط ، من در یک تمرین روان درمانی مستقل و همچنین در آموزش و مربیگری از 1996 کار می کنم. از سال 2002 من انجام آموزشهای فروش و ارتباطات در سراسر آلمان در صنایع مختلف. تکنیک های NLP ، نکات سیستم بر اساس B. Hellinger ، و همچنین کاربرد عملی Insights و گونه شناسی شخصیت DISG نقش تعیین کننده ای دارند. از سال 2006 من به طور منظم برای PQ مقاله می نویسم.

کتاب های یوتا دی بلومه