هارویل هاندریکس

هارویل هاندریکس

هارویل هندریکس (متولد 1935) نویسنده آمریکایی است که در لیست پرفروش ترین نویسنده، سخنران بین المللی، مربی بالینی و درمانگر زوجین در لیست نیویورک تایمز قرار دارد.
هندریکس بیشتر با کتاب Getting the Love You Want معروف است که بیش از 4 میلیون نسخه فروش و محبوبیت بیشتری در طی 17 حضور هندریکس در نمایش اپرا وینفری کسب کرده است. وی یک دیپلمات در انجمن مشاوران آمریکا و همچنین عضو بالینی انجمن روان درمانی گروه آمریكا و انجمن تجزیه و تحلیل معاملات بین المللی است و با مشاركت همسرش هلن لاكلی هانت فعال آمریكایی خود 10 اثر مكتوب تولید كرده است. هارویل و هلن علاوه بر توسعه ارتباط درمانی ایماگو، به عنوان رئیس و استاد برجسته دانشگاه Daybreak نیز خدمت می کنند.

کتاب های هارویل هاندریکس