حمیده بهجت

حمیده بهجت

حمیده بهجت متولد سال 1334، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی، مدیر گروه زبان آلمانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حمیده بهجت

ارمغان شرق


روش پژوهش