عبدالحسن پیروز

عبدالحسن پیروز

عبدالحسن پیروز متولد ۱۳۵۲ در تهران، دکتری فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۹۲٫)، کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران (۱۳۸۷)، کارشناسی فلسفه از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ( ۱۳۸۴) و اخذ تقدیر نامه از نمایندۀ رهبری به عنوان دانشجوی ممتاز می باشد.

کتاب های عبدالحسن پیروز