مری داگلاس

مری داگلاس

دیم مری داگلاس، (25 مارس 1921 - 16 مه 2007) یک انسان شناس انگلیسی بود، که به خاطر نوشته هایش در زمینه فرهنگ و نماد شناسی انسان شناخته می شد، و حوزه تخصصی آن مردم شناسی اجتماعی بود. داگلاس را پیرو امیل دورکیم و طرفدار تحلیل ساختارگرایی می دانستند و علاقه زیادی به دین تطبیقی داشت.

کتاب های مری داگلاس

پاکی و خطر