جردن لی دولی

جردن لی دولی

جردن لی دولی نویسنده پرفروش کتاب Own Your Everyday است. او با به اشتراک گذاشتن ابزارهای عملی برای تجهیز زن روزمره به زندگی عمدی، تعداد زیادی دنبال کننده آنلاین ایجاد کرده است. او از یک زندگی ساده لذت می برد و ایندیانا را خانه خود می خواند.

کتاب های جردن لی دولی

زندگیتو بچسب