عبدالله محمودپور

عبدالله محمودپور

عبدالله محمود پور (عاقد سرابی) متولد 1328 نویسنده و شاعر، در این بین میتوان به کتابهای چون غزللر وبیاتی لر -خزان لاله ها -دیوان رثائیه - مقدمه وتدوین کتاب قاسم انوار اشاره نمود.

کتاب های عبدالله محمودپور

چه امیدی ست به فردای درخت