هارولد کوشنر

هارولد کوشنر

هارولد ساموئل کوشنر خاخام و نویسنده برجسته آمریکایی است. او یکی از اعضای مجمع یهودیان محافظه کار ربینیک است و 24 سال به عنوان خاخام جماعت معبد اسرائیل ناتیک در ناتیک ، ماساچوست خدمت کرد. 14 کتاب او شامل پرفروش ترین کتابها در مورد اتفاقات بد برای افراد خوب و زندگی مهم است: حل تعارض بین وجدان و موفقیت.

کتاب های هارولد کوشنر

زندگی در دنیای لغزان