شهین نبویانپور

شهین نبویانپور

شهین نبویان‌پور متولد 1345 اصفهان، دارای-کارشناسی هنرهای تجسمی و سنتی از دانشگاه هنر اصفهان، می باشد. همچنین دارای مدرک کارگاه آموزشی طراحی خلاقانه با تکنیک رنگ و روغن و ترکیبی در ورکشاپ هانوورِ آلمان، زیر نظر استاد BozenaKopij-machnik است. 

کتاب های شهین نبویانپور

از تیغ ماهی