محمدمهدی درویش زاده

محمدمهدی درویش زاده

دکتر محمدمهدی درویش زاده متولد سال 1373، شاعر، ترانه سرا، و دستیار تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی می باشد.

کتاب های محمدمهدی درویش زاده

کعبه دیوارهای خانه ی توست