جف چگوین

جف چگوین

جف چگوین در صنعت موسیقی هنرمند مشهوری است که پشت سر هنرمندان زیادی در طول این سالها قرار دارد، از کشف بیلی براگ گرفته تا دادن اولین گروه پسرانه برتر به Simon Cowell تا امضای برخی از نمادین ترین گروههای دهه 80 و 90 تا تبلیغ پاواروتی، الویس، کاستلو و پل مک کارتنی، و همچنین هنرمندان برجسته فعلی.

کتاب های جف چگوین

جرات برای بردن