یوزف مارتین باوئر

یوزف مارتین باوئر

یوزف‌مارتین باوئر (Josef Martin Bauer) (متولد: 11 مارس 1901. درگذشت: 15 مارس 1970) نویسنده، و کارگردان چیزهای بی اهمیت: او پدر هرمان باوئر مورخ هنر آلمانی بود.

کتاب های یوزف مارتین باوئر

فرار از سیبری