الکساندر دوما

الکساندر دوما

دوما به خاطر رمان های ماجراجویانه فراوانش یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه به شمار می رود. بسیاری از رمان های او، از قبیل «سه تفنگدار»، «ملکه مارگو» و «گردنبند ملکه» رمان هایی دنباله دار و سریالی هستند. او علاوه بر رمان نویسی، مقاله نویس، نمایش نامه نویس و خبرنگار پرتوانی بود.

کتاب های الکساندر دوما

عشق و رویا


سه تفنگدار (دو جلدی)


ژوزف بالسامو


کنت مونت کریستو


قبل از طوفان (۸ جلدی)


مادام کاملیا


رابین هود


چهل و پنج نفر


مادموازل اولمپ


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.