کلر کیگان

کلر کیگان

کلر کیگان (متولد 1968) نویسنده ایرلندی است که به خاطر داستانهای کوتاه برنده جایزه شهرت دارد. داستانهای وی در نیویورکر، بهترین داستانهای کوتاه آمریکایی، گرانتا و پاریس ریویو به چاپ رسیده است. و به 20 زبان ترجمه شده است.

کتاب های کلر کیگان

سرپرست