مورتون وینستون

مورتون وینستون

مورتون وینستون استاد فلسفه و رئیس گروه فلسفه، دین و مطالعات کلاسیک در کالج نیوجرسی است. او کلاس های اخلاق زیستی، فلسفه سیاسی، نظریه اخلاق، فلسفه فناوری، اخلاق محیطی، نسل کشی و حقوق بشر را تدریس می کند.

کتاب های مورتون وینستون

فلسفۀ چامسکی