غلامرضا حداد

غلامرضا حداد

دکتر غلامرضا حداد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی و متولد سال 1355 می باشد.

کتاب های غلامرضا حداد