هنریک یورکوفسکی

هنریک یورکوفسکی

هنریک یورکوفسکی استاد سابق مدارس تئاتر کراکوف و ورشو است. او سردبیر ویراستار دائره المعارف جهانی تئاتر معاصر و نویسنده کتاب تاریخ تئاتر عروسکی اروپا، جلد 1 و 2 است. او در طول حرفه ممتاز خود تعدادی جوایز از جمله Polonia Restituta، یکی از عالی ترین سفارشات لهستان برای خدمات به فرهنگ را دریافت کرده است.

کتاب های هنریک یورکوفسکی