پنی فرانسیس

پنی فرانسیس

پنی فرانسیس(متولد: 1931 ، کلکته ، هند) نویسنده، ویراستار، مدرس، فعال و طرفدار نمایش عروسکی بریتانیایی است. فرانسیس که به عنوان بازیگر آموزش دیده بود عروسک ها را از طریق همسرش بازیگر درک فرانسیس کشف کرد، با او چهار نمایش عروسکی (آماتور) تار (ماریونت) را در یک تئاتر 30 نفره که در باغ بارنز، خانه آنها در لندن در 1961 ساخته شده بود، روی صحنه برد.

کتاب های پنی فرانسیس

تئاتر عروسکی مدرن