آندریا بیتی

آندریا بیتی

آندریا بیتی نویسنده کودک است. او در بنتون، ایلینوی متولد شد و در حال حاضر در ناپرویل، ایلینوی زندگی می کند. او در کودکی عاشق اسرار نانسی درو بود. او در دانشگاه ایلینوی جنوبی تحصیل کرد و در رشته زیست شناسی و علوم کامپیوتر تحصیل کرد. پس از فارغ التحصیلی، او در یک شرکت نرم افزاری کار کرد و به نگارش فنی پرداخت. تجربه نویسندگی در فن آوری او را به نوشتن کتاب های کودکان سوق داد. او در سال 2014 از سوی شورای خواندن ایلینوی جایزه جایزه عالی تعالی در نویسندگی کودکان را دریافت کرد.

کتاب های آندریا بیتی

ماری ادلند دخترک دانشمند


رزی گودنس دخترک مهندس


ایگی سزار پسرک معمار