راجر پنروز

راجر پنروز

سر راجر پنروز فیزیکدان ریاضی انگلیسی و پروفسور برجسته ریاضیات در موسسه ریاضی در دانشگاه آکسفورد و عضو برجسته کالج ودم است. او تعدادی جوایز از جمله جایزه نوبل 2020 فیزیک را دریافت کرده است. او به دلیل کار در زمینه فیزیک ریاضی، به ویژه مشارکت در نسبیت عام و کیهان شناسی مشهور است. او همچنین ریاضیدان و فیلسوف است.

کتاب های راجر پنروز

چرخه زمان