ارسولا دوبوسارسکی

ارسولا دوبوسارسکی

اورسولا دوبوسارسکی (زاده اورسولا کلمن ، سیدنی ، 1961) نویسنده استرالیایی کتاب های داستانی و غیر داستانی برای کودکان و نوجوانان است، که کار او با دید کودک و صدای کمیک با وضوح و ابهام مشخص می شود. او نه جایزه ادبی ملی، از جمله پنج جایزه ادبی New South Wales Premier، بیش از هر نویسنده دیگری در تاریخ 30 ساله جوایز دریافت کرده است. او برنده جایزه کودکان استرالیا برای سالهای 2020-2021 شد.

کتاب های ارسولا دوبوسارسکی

خانه ای پر از فیل


تالاپ ترسناک


بازی غاز