کاساندرا ادونل

کاساندرا ادونل

کاساندرا اودونل که اصالتاً اهل لیل است، در نورماندی زندگی می کند. مدیر مستندها و گزارش ها، او حماسه ربکا کیان را در سال 2011 ایجاد کرد، که توسط Jai لو در مجموعه Darklight منتشر شد. Flammarion Jeunesse سه گانه Malenfer خود و همچنین The Legend of 4 را منتشر می کند، دو مجموعه فانتزی که بین خوانندگان جوان بسیار محبوب است. او همچنین یک کمدی کارآگاهی در Pygmalion: Les aventures improbables de Julie Dumont منتشر کرد.

کتاب های کاساندرا ادونل

وارثان


جنگل تاریکی ها


چشمۀ جادو