اریک سان ویسین

اریک سان ویسین

اریک سان‌ویسین (Éric Sanvoisin) در والانس ، فرانسه در سال 1961 متولد شد. پدر هفت فرزند است، او در یک کتابخانه کار می کند. اریک سان‌ویسین در 16 ژوئن 1961 در والانس (درم) متولد شد و نوشتن را در سن 10 سالگی آغاز کرد. او پسر آن ماری کرومیر و رنه سنووازین است. او در حال حاضر دستیار کتابدار شهر سنت بریوک و همچنین نویسنده جوان است.

کتاب های اریک سان ویسین

بچه اژدها 1


بچه اژدها 2


بچه اژدها 3