شارون لبل

شارون لبل

شارون لبل نویسنده مقاله ها و کتابهای فلسفی الهام بخش است که به زبانهای زیادی از جمله چینی، پرتغالی، اسپانیایی، هلندی، یونانی و اسلوونیایی ترجمه شده است. او با استفاده از آموزه های بزرگ فلسفه قدیم و مدرن با بهترین شیوه ممکن با مخاطبان صحبت می کند.

کتاب های شارون لبل

هنر رواقی زیستن