جری هیکس

جری هیکس

جری هیکس سخنران و نویسنده الهام بخش آمریکایی است.او ۹ کتاب را با همسرش جری هیکس همکاری کرده است، کارهای زیادی را دربارهٔ قانون جاذبه با انتشارات ابراهیم هیکس ارائه کرده است و در نسخه اصلی فیلم سال ۲۰۰۶ راز منتشر شده است.جری هیکس در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ فوت کرد.

کتاب های جری هیکس

بخواهید و به شما داده می شود


مجموعه قوانین جذب در روابط


بازی برنده ها 1


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.