حنیفه حسین جانی

حنیفه حسین جانی

حنیفه حسین جانی متولد سال 1367، رتبه ۷کشور در بیمه آسیا، عضو باشگاه میلیاردی بیمه های عمر، برترین مربی فروش در سال ۹۸و۹۹، عضو کلاب مدیران تاثیر گذار، و نویسنده وکارآفرین می باشد.

کتاب های حنیفه حسین جانی

با یک رهبر